Kraslice  

Paličkování

Dekorativní perníky

  Kurzy  

Kontakty

O autorce

M i l e n a   M a l i n o v á    -   P ř e r o v    -     V ý r o b a   d r o b n ý c h   o z d o b n ý c h   p ř e d m ě t ů